You are viewing a single comment's thread from:

RE: 4 artykuły KC, które zapadają w pamięć

in #polish3 years ago

Tak, kazuistyka jest najlepsza :) Kiedyś byłem na jakimś wykładzie dotyczącym prawa związanego z nieruchomościami. I z tego co pamiętam jakieś niemieckie prawo regulowało ile można mieć rybek w akwarium w mieszkaniu :P Ale tu i tak nie pobije prawa tworzonego w średniowieczu.