[PL] Czas SteemiTag v0.4 nadszedł!

in #polish5 years ago

SteemiTag


Witam wszystkich czytelników! Kolejna odsłona SteemiTag przed wami! Stwierdziłem, że najlepszą formułą na publikowanie tych postów i nowych wersji będzie po prostu aktualizowanie listy funkcji programu, które zostały wykonane lub są planowane.

Lista zadań

  • Swobodny wybór tagów Wykonano!
  • Import obserwowanych (followersów) Wykonano!
  • Wersja angielska Wykonano!
  • Rozdzielenie konfiguracji Wykonano!
  • Zmiana wagi głosu Wykonano!
  • Ustawienie minimalnej siły głosu Wykonano!
  • Kompatybilność z Windows Vista i XP Wykonano!
  • Optymalizacja (10% skończone)
  • Obsługa niewłaściwych danych podawanych przez użytkownika (40% skończone)
  • Poprawienie grafik (50% skończone)

Program można pobrać TUTAJ, zaś kod oglądać TU.


Instrukcję można znaleźć w poprzednim wpisie, zaś opis znajduje się w Githubowskim Readme.

Do zobaczenia, już niedługo!
Sort:  


This post was resteemed by @steemitrobot!
Good Luck!

Resteem your post just send 0.100 SBD or Steem with your post url on memo. We have over 2700+ followers. Take our service to reach more People.

Pro Plan: just send 1 SBD or Steem with your post url on memo we will resteem your post and send 10 upvotes from our Associate Accounts.

The @steemitrobot users are a small but growing community.
Check out the other resteemed posts in steemitrobot's feed.
Some of them are truly great. Please upvote this comment for helping me grow.

The @OriginalWorks bot has determined this post by @haiyangdeperci to be original material and upvoted it!

ezgif.com-resize.gif

To call @OriginalWorks, simply reply to any post with @originalworks or !originalworks in your message!

To enter this post into the daily RESTEEM contest, upvote this comment! The user with the most upvotes on their @OriginalWorks comment will win!

For more information, Click Here!
Special thanks to @reggaemuffin for being a supporter! Vote him as a witness to help make Steemit a better place!

ciekawe, da się jakoś jeszcze pobrać ten program? jak Ci się ten program sprawdza?

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19909.29
ETH 1128.04
USDT 1.00
SBD 2.98