Sobótka - Święta Góra Słowian

in polish •  11 months ago 

Niedaleko Wrocławia, ok. 30 km na południe od miasta, nad równiny wyrasta Masyw Ślęży. Najwyższym szczytem kompleksu wzniesień jest sama Ślężąa o wysokości 718 m n.p.m.
Mimo, że góra jest niewysoka, masyw wyraźnie góruje nad terenem, gdyż wysokość względna wynosi ok. 500 m.
W czasach przedchrześcijańskich tereny wokół góry zamieszkiwali Ślężanie, czyli Słowianie. Szczyt był ośrodkiem fizycznym jak i religijnym świata Ślężan (kult solarny).
Wraz z nastaniem chrześcijaństwa pogaństwo zostało wyparte z tego miejsca najdalej w XI wieku.

IMG_5238.JPG

Widok ze szczytu

IMG_7486.JPG

IMG_7494.JPG

IMG_7487.JPG

Kilka zdjęć ze szlaków wokół Ślęży.

IMG_7524.JPG

IMG_7510.JPG

IMG_7532.JPG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!