Sort:  

Tak najlepiej niech platforma rozwija się swoim rytmem pomału. Prędzej czy później większość spojrzy na platformę większym zastanowieniem się jak się rozejdzie po sieci.

Co ciekawe widzę dużo plusów takiego wolniejszego wzrostu. Steemit ma szansę utrzymać swój unikalny charakter. Gdyby nagle pojawiło się zbyt dużo osób, te osoby mogły by nie mieć czasu na asymilację.

Tak zgadza się i nie chciałbym tu nagłego dużego przypływu, bo z doświadczenia wiem, że jest to prowizoryczny chwilowy ruch...

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11267.71
ETH 392.49
SBD 1.02