Nighttime balloon shows - Nocne pokazy balonów.steemCreated with Sketch.

in polish •  2 years ago 

Usually, after balloon flights, the time comes when people gathered at the stadium can see the world's largest bulbs. In Szczecinek - Poland, as every year, a night balloon gala took place. Nearly half an hour-long show, supported by music, burner fire and something that gives strength and energy, as well as the best atmosphere, applause and satisfaction of the audience. I know that my photos are only 1/100th of what you will be able to see next year on various types of fiestas and balloon competitions. As soon as a balloon schedule appears, you will be the first to find out about it.

DSC2342

Zazwyczaj po lotach balonowych nadchodzi czas gdy ludzie zgromadzeni na stadionie mogą zobaczyć największe na świecie żarówki. W Szczecinku jak co roku odbyła się nocna gala balonów. Prawie półgodzinny pokaz, wspomagany muzyką, ogniem z palników i czymś co daje siłę i energię, ponadto najlepsza atmosfera, brawa i zadowolenie publiczności. Wiem że moje zdjęcia to zaledwie 1/100 tego co będziecie mogli w przyszłym roku zobaczyć na różnego rodzaju fiestach i zawodach balonowych. Kiedy tylko ukaże się terminarz balonowy, dowiecie się o tym jako pierwsi.

DSC2273

DSC2270

Pozdrawiam @ginas Greetings

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Balon McDonald's wymiata :)