Mountain Balloon Competitions - Górskie Zawody Balonowe VIDEO

in polish •  2 years ago

If you don't know what to do with your family on a long May weekend, I have a proposal for you. Weekend with balloons in Krosno. Shows, competitions and a lot of colorful skies - always early in the morning and late afternoon. In the meantime, it is worth visiting the nearby health resorts Iwonicz and Rymanów, the world's first oil mine in Bóbrka. Moreover, the Centre of Glass Heritage, Kamieniec Castle, the Rock Reserve called "Prządki" and then drink fresh beer from the Wojkówka brewery.

Jeśli nie wiesz co zrobić w długi majowy weekend, mam dla Ciebie propozycję. Weekend z balonami w Krośnie. Pokazy, konkurencje i dużo kolorowego nieba Zawsze wcześnie rano i późnym popołudniem. W międzyczasie warto zwiedzić pobliskie uzdrowiska Iwonicz i Rymanów, pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce. Ponadto Centrum Dziedzictwa Szkła, Zamek Kamieniec, Rezerwat skalny Prządki, a później wypić świeże piwo z browaru Wojkówka.

Zapraszam @ginaś invite you.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ginas! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!