63 dni chwały: 18 września

in polish •  4 months ago 

18.jpg

Obrońcy Czerniakowa odpierają kolejne ataki wroga, stopniowo tracą teren. W tym dniu Warszawa otrzymuje największy ze zrzutów. 107 amerykańskich samolotów zrzuca nad miastem ok. 1300 zasobników z bronią, amunicją, żywnością i zaopatrzeniem medycznym. Powstańcom udaje się odebrać zaledwie 20 procent zrzutu.

Przygotowała: @sarna

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!