Obrazek na poprawe humoru.steemCreated with Sketch.

in #polish5 years ago

image

Taki szybki pościk, mam nadzieje że chodź przez chwile się przez niego uśmiechniecie jak ja.

Obrazek znaleziony na fb Andrzej Duda Memes

Swoją droga prawie wszystkie memy z naszym ukochanym prezydentem są świetne.

Fanpage ten polubiło 153.5k użytkownikow (jest to polski fanpage więc zapewne Polaków). Co za tym kolejny przykład że coraz wiecej osób zaczyna wspominać, mówić o kryptowalutach w Polsce.

I tak tylko wspomne prosze o nie pisanie komentarzy na temat polityki ( nie taki jest cel tego postu).

Sort:  

Obecny prezydent jest wybitnie memiczny - często na zdjęciach daje się znaleźć ciekawe miny, pod które można wrzucić ciekawy kawał. Możliwe, że jest to podsycane przez jakiś PR, ale dobrego humoru nigdy za wiele. ;)

Dobre. Już przekroczył 6k. niech szybciej zamawiają.

Congratulations @franekcieszyn! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments
Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @franekcieszyn! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 30605.20
ETH 2086.77
USDT 1.00
SBD 2.62