Efekt tilt-shift

in polish •  11 months ago 

Dzięki temu efektowi możemy pochylić płaszczyznę perspektywy. Zdjęcie po takim zabiegu bardziej przypomina zdjęcie makiety w małej skali.
Efekt ten można osiągnąć, pochylając obiektyw względem matrycy/kliszy, wiele aparatów mieszkowych miała taka regulacje osi optycznej do korekty perspektywy.
Nowoczesne aparaty potrzebują specjalnego obiektywu dedykowanego do tego efektu.
Takie zniekształcenie perspektywy można też osiągnąć za pomocą obróbki cyfrowej.
Ja używam do tego usługi on-line https://tiltshiftmaker.com/ , można też kombinować z wtyczkami do programów graficznych.

@smilegirl
tiltshift_foto_kolor_6.jpg

@lilik
tiltshift_foto_kolor_3.jpg

tiltshift_foto_kolor_5.jpg

tiltshift_foto_kolor_4.jpg

tiltshift_foto_kolor_2.jpg

tiltshift_foto_kolor_1.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Twój post został podbity 100% głosem @sp-group. Kurator- @julietlucy.