Banangate

in polish •  6 months ago 

Ode mnie słów kilka.

Zauważam ostatnio pewną zależność, która kieruje kulturą jako całością. Nie można czegoś skrytykować, bądź nazwać po imieniu brzydotą - „król jest nagi”, bo od razu dostaje się hurrr durrr „cenzura! Sztuka ma być wolna”. Jasne. Oczywiście rozumiem pojęcie wolności, ale wolność jest odpowiedzialnością za siebie i drugiego człowieka. W tym wypadku, gdyby zechciano ściągnąć te prace z ekspozycji niepotrzebnie dopisano do tego polityczny skandal, który nakręcił tę spiralę i skutecznie zniechęcił do jedzenia bananów. Tak samo jak uważam, ze pewne rzeczy w narodowym nie powinny się znaleźć, tak samo uważam, ze niestety dzisiaj nie ma wolnej sztuki, bo większość jest niestety upolityczniona, co za tym idzie, brak dobrego, inteligentnego dialogu, łatwiej skłócić społeczeństwo. A przecież tak istotne są strony barykady, bo kto jest na górze koła władzy, ten ma kasę. Ta sytuacja dobitnie pokazała tę chorą machinę.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!