The blockchain was upgraded earlier today. You may experience trouble posting and transacting while the new bandwidth system stabilizes. Read more here.

Podsumowanie Linuksowego (i nie tylko) tygodnia (Tydzień 40)

in polish •  last year

NVIDIA otwiera "NVDLA"

Jeśli dobrze rozumiem to Nvidia otwiera swój projekt "NVDLA", czyli Nvidia Deep Learning Acceleration (Akceleracja głębokiego uczenia Nvidii), umożliwi to tworzenie rozwiązań dotyczących AI używając "powszechnego" (w użytku) akceleratora, który każdy będzie mógł używać.

S3TC trafi oficjalnie do Mesy

S3TC to technologia umożliwiająca stratną kompresję tekstur stworzoną przez S3. Przez wiele lat nie mogła ta technologia trafić oficjalnie do Mesy z powodu tego, iż była opatentowana (u nas patenty na oprogramowanie nie działają, ale w USA - owszem). Jednak niedawno patent wygasł co znaczy, że S3TC trafi do Mesy.

Wcześniej aby mieć obsługę tego cuda należało instalować dodatkową bibliotekę do systemu.

Wine Staging 2.18 rozwiązuje problem z CEF dla Origin / Uplay / Battle.net

Wine Staging 2.18 dodaje obsługę dla certyfikatów łańcuchowych ECDSA - nie jest to może ekscytująca nowina, ale ta technologia jest używana przez Uplay, Origin czy Battle.Net - dzięki czemu wiele błędów, które dotychczas były dla tych aplikacji może bezpowrotnie zniknąć.

Inną dużą zmianą jest usprawnione przechwytywanie synchronizacji pionowej dla gier używających DirectX10 i 11, przez co gry powinny dostać VSync teraz poprawnie.


Dodam tylko, że moją grę Occult udało się przenieść na rozwiązania Open Source, przez co będzie w przyszłości możliwość skompilowania jej bez używania niewolnego oprogramowania.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@reported has voted on behalf of @minnowpond. If you would like to recieve upvotes from minnowponds team on all your posts, simply FOLLOW @minnowpond.

    To receive an upvote send 0.25 SBD to @minnowpond with your posts url as the memo
    To receive an reSteem send 0.75 SBD to @minnowpond with your posts url as the memo
    To receive an upvote and a reSteem send 1.00SBD to @minnowpond with your posts url as the memo