Dołączenie do Lightning Network (2/2) - Zamiana środków on-chain na off-chain

in #polish2 years ago

Ostatnio omówiliśmy jak przesłać pieniądze na portfel Lightningowy (ale on-chain), teraz omówię w skrócie jak zamienić te on-chainowe satoshi na off-chainowe, do wykorzystania w sieci Lightning.

obraz.png

Wybieramy menu, a z niej opcję Open new channel.

Dostajemy ogólnie listę wielu serwerów (Hubów?) do których możemy się podłączyć. Oczywiście można połączyć się z zewnętrznym węzłem (co jest ogólnie zalecane)
obraz.png

Należy pamiętać, że portfele mobilne są uproszczone do minimum, a sama technologia chociaż działa bardzo dobrze - raczkuje na swój sposób.

Wybieramy jakiś węzeł i dostajemy informację ile funduszy chcemy trzymać. Ogólnie najlepiej jest rozbić finanse na wiele różnych funduszy, chociaż dzięki serwerom działającym 24/7 - na upartego można używać jednego.

System nas się zapyta ile satoshi chcemy włożyć i jakie fee zapłacić za realizację transakcji onchain.

obraz.png

Po wykonaniu transferu i zrealizowaniu go on-chain możemy używać pieniądze w Lightning Network. Mamy je przy symbolu pioruna

obraz.png

Czy możemy korzystać z sieci?

I tak i nie. Ogólnie uzmysłówmy sobie, że Lightning Network to coś w rodzaju wagi, w której przesuwamy produkty z jednej szali na drugą. Optymalnie byłoby posiadanie rzeczy w równowadze, ale niestety ten portfel mobilny umożliwia tylko posiadanie rzeczy (na starcie) po jednej stronie szali (naszej). Tak więc my możemy wydawać pieniądze, ale nie możemy ich otrzymać dopóki nie wydamy jakiejś sumy. Tak więc na coś musimy wydać satoshi, ale na co? W następnym tekście przeczytamy o giełdzie BTC Off-chain na BTC on-chain i wielu innych ciekawych projektach.

Sort:  

W następnym tekście przeczytamy o giełdzie BTC Off-chain na BTC on-chain i wielu innych ciekawych projektach.

Sprawdź https://www.opennode.co jako jedni z niewielu obsługują LN.

A poczytam :P

Bardzo ciekawe :-)

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.14
JST 0.146
BTC 63464.78
ETH 2270.73
BNB 561.25
SBD 8.98