RE: Podsumowanie Linuksowego (i nie tylko) tygodnia (Tydzień 25) [2018]

You are viewing a single comment's thread from:

Podsumowanie Linuksowego (i nie tylko) tygodnia (Tydzień 25) [2018]

in polish •  8 months ago

UBports wypuściło RC 1 dla ubuntu touch 16.04. Najlepsza zmiana to to, że wreszcie można używać paczek z LTS. Ogólnie działa fajnie, ale na moim nexus 5 jeszcze jest kilka problemów :-)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ja tylko Replicant :D