Zabawa Literkowa # 5 Podsumowanie i ogłoszenie wyników.

in polish •  14 days ago 

za1.jpg

Witajcie :-)

Podsumowanie
Myślą przewodnią zabawy było odnalezienie odpowiedzi na pytanie:
jak poradzilibyśmy sobie w sytuacji w której ludzie porozumiewali by się w nieco inny niż zwykle sposób. Gdyby któregoś dnia po obudzeniu okazało się, że w mowie ludzi wszystkie wyrazy zaczynają się na jedną i tą sama literą z alfabetu.
Wśród naszego plemienia Sttemian, są osoby które podjęły się próby odnalezienia odpowiedzi na to pytanie. Okazało się że uczestnicy zabawy nie tylko potrafią porozumiewać się w ten sposób ale i rozbawiać :-)

Moje refleksje podczas trwania zabawy:
jak bogaty i piękny mamy język, pomimo utrudnień jesteśmy dalej w stanie pisać zabawne historyjki a nawet wiersze.
I po zabawie:
jakie to szczęście i jak to dobrze, że możemy korzystać z wszystkich bogactw językowych na co dzień.

A teraz czas na fajerwerki :)

Zaszczytny tytuł Niezapominajki Zabawy Literkowej # 5
wraz ze statuetką zabawy tafia do @agullax !

nnn.png

Gratulacje!

A teraz nagrody dla naszych Wszystkich zwycięzców na podium, ufundowane przez @julietlucy! Dziękujemy pięknie :-)

1 miejsce : @agullax - 1 Steem
2 miejsce : @coincollecto – 0,60 Steem
3 miejsce : @kemocik - 0,40 Steem

Dla Was Wszystkich Gratulacje!
I kwiaty do wyboru :-)

c.jpg

Pozdrawiam.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.

@wadera

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Dzięki :)

Ojoj, dziękuję kibicom mojego kibicowania! 😉

Posted using Partiko Android

Dzięki @agullax za świetną relację z festiwalu w niezwykłym wydaniu. Będziesz miała fajną pamiątkę z tego dnia. Pozdrawiam :-)

nnn.png

Congratulations @dorotti! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!