Noworoczne postanowienia

in #polish2 years ago (edited)

Nowy Rok i postanowienia
robię bilans z tego co jest
jaki to ma na mnie wpływ
i co to zmienia

wyrzucam to co trzymania nie warte
i zyskuję nową przestrzeń
wypełniam ją postanowieniami świeżymi
jak tlen wpadający przez okno otwarte

teraz mają miejsca na tyle
i są widoczne na pierwszym planie
by mogły bez przeszkód
i nareszcie być zrealizowane….

11.01.2020

now (2).jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.08
JST 0.043
BTC 30475.06
ETH 2065.32
USDT 1.00
SBD 3.02