Wyzwanie – 119 filmów na 2019 #023

in #polish3 years ago

Shaft (Shaft) 2019

7875322.3.jpg

Pewnie nigdy nie będę w stanie zrozumieć fenomenu Shafta. Urodziłem się przecież w PRL a nie w USA a i karnację mam odrobinę jaśniejszą niż większość fanów oryginalnych przygód czarnoskórego detektywa. Brakuje tu również elementu nostalgicznego, jaki wystąpiłby bez wątpienia przy hipotetycznym seansie remaku Kojaka czy Colombo. Jak się okazało, podejście “na chłodno” do filmu nie miało żadnego wpływu na jego ocenę.

Motywem przewodnim filmu są relacje pomiędzy granym przez Samuela L. Jacksona Shaftem a jego dorosłym synem, który dorastał w przeświadczeniu, że jego ojciec lata temu porzucił swoją rodzinę.

screenrant.jpg

Ponowne spotkanie obu panów (a w końcówce filmu pojawia się również oryginalny Shaft w roli dziadka) to pretekst do przepełnionej humorem akcji a jednocześnie historii bardzo specyficznej familii. Tytułowy bohater jest reliktem czasów dawno minionych, zachowuje się jak bohater z lat 70, strzelając gdzie popadnie jeszcze przed zadaniem pytań. Tymczasem świat poszedł do przodu - i to tego świata symbolem jest jego syn, będący analitykiem FBI. Oczywiście na końcu okazuje się, że metody staruszka sprawdzają się nawet dziś...

Bardzo istotny fakt: Tak, Samuel L. Jackson wypowiada w nim swoje popularne “mother…er”

Moja ocena 7/10.

Sort:  

Congratulations @dexxx30! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 20134.22
ETH 1358.49
USDT 1.00
SBD 2.49