Wyzwanie – 119 filmów na 2019 #017

in #polish3 years ago

Mega Pirania (Mega Piranha) 2010

7346902.3.jpg

Czasem w życiu nadchodzi taki moment, w którym decydujemy się obejrzeć film kompletnie niewart poświęcenia mu ani chwili.Typowym przykładem takiego filmu jest Mega Pirania - kolejne arcydzieło ze Studia Asylum. Akcja filmu rozpoczyna się w Wenezueli gdzie grupa naukowców prowadzi eksperymenty na piraniach. Sam pomysł wydaje się już wystarczająco szalony ale dla twórców filmu to za mało - piranie zaczynają gwałtownie rosnąć i atakować wszystko, co się da. USA oczywiście, w celu wyjaśnienia sprawy, wysyła swojego najlepszego człowieka.

pbbLGDVOiRiQNN8OA5CBOxw2byX.jpg

Drewniane aktorstwo, absurdalne rozwiązania fabularne i amatorskie efekty specjalne - te wszystkie elementy sprawiają, że film ogląda się z szerokim uśmiechem na twarzy. Twórcy "udają", że robią poważne kino ale nie ma szans, żeby widz się na to nabrał, oglądając piranie wyskakujące z wody i wybuchające na pobliskich budynkach. Ciężko odpowiedzieć na pytanie, dla kogo to film - ale wydaje mi się, że przede wszystkim dla nie całkiem trzeźwego :)

Moja ocena 2/10.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 20230.36
ETH 1366.91
USDT 1.00
SBD 2.50