Sort:  

Słusznie! :D

...Bo byś teraz nie miał ręki
https://steemit.com/polish/@fervi/zmiany-w-regulaminie-pl-artykuly-2018-02-12
W regulaminie pisze, że 200 :)

O kurcze, dzięki za wyprowadzenie z błędu:) A tak się starałem robić te wpisy dłuższe niż 300 :D

Jest 200 jak Santarius pisze. Ogólnie chodziło o to, by treści w stylu
"Wrzuciłem zdjęcie, pozdro" nie były wspierane, a nawet akceptowane. A zdarzały się i takie niestety :(

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13179.09
ETH 385.79
USDT 1.00
SBD 0.98