Certyfikacja transportu strunowego SkyWay

in #polish3 years ago

Obwód miński, Marina Horka, Eko Techno Park. Trwają testy akceptacyjne, po których zostanie przeprowadzona certyfikacja pierwszych prototypów pojazdów SkyWay. Prace są przeprowadzane przez specjalistów jednostki akredytacyjnej, a mianowicie Instytutu Badawczego, we współpracy z inżynierami organizacji projektowej CJSC «Technologie strunowe». Maszyny są testowane w zakresie szeregu cech określonych na etapie przygotowawczym. Kierownik działu testowania, certyfikacji i standaryzacji organizacji projektowej SkyWay Valerij Kochergin skomentował:
👉 «Testowaniu poddane zostały nasze pierwsze prototypy: unibus i unibike. Parametry – najbardziej zróżnicowane, w tym cechy trakcyjne i dynamiczne, wskaźniki prędkości i hamowania oraz wyznaczniki ergonomiczne... Wskaźników jest dużo i zakres prac jest dość szeroki. […]
👉 W tej chwili wszystko zostało ustabilizowane […] Odczuwa się, że poszczególne kwestie zostały znacznie poprawione dzięki udoskonaleniu konstrukcji. Parametry, tj. przyspieszenie i hamowanie – dosłownie pokrywają się z obliczeniami.
👉 Na podstawie wyników otrzymamy protokoły dotyczące testów akceptacyjnych, które potwierdzą zgodność naszej produkcji z ustalonymi wymogami. Na podstawie rezultatów omówienia testów akceptacyjnych zostanie podjęta decyzja o wydaniu certyfikatu zgodności — na jeden i drugi wyrób.

Jeśli jesteś zainteresowany i chciałbyś uzyskać więcej informacji odnośnie inwestycji w SkyWay napisz do mnie : [email protected]

Odwiedź mój profil na Instagramie : https://www.instagram.com/dawid_szubert

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.040
BTC 10742.07
ETH 351.46
USDT 1.00
SBD 0.95