Wizja Europy według Jana Pawła II - dokąd zmierza UE?

in polish •  7 months ago 

"Film „Wizja Europy według Jana Pawła II” udowadnia, że współczesna Europa jasno wyrzekła się nauczania św. Jana Pawła II. Zastąpiła je testamentem Altiero Spinelliego, którego główną spadkobierczynią jest jego córka Barbara Spinelli. Film rozlicza również współczesne grzechy liberalnej elity Europy zachodniej oraz aspirujących targowiczan z Polski do miana nowej neofeudalnej szlachty Europejskiej..."

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!