Posłuchaj czego Trzaskowski chce uczyć kilkuletnie dzieci...

in polish •  7 months ago 

Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty: Szanowni Państwo dla wszystkich, którzy nie zrozumieli lub zostali wprowadzeni w błąd przez niektóre media, wyjaśniam treść mojego wpisu na TT dotyczącego deklaracji LGBT+ jako uzupełnienie tego co powiedziałam w udostępnionej we wcześniejszym poście dokumentacji z całego wywiadu udzielonego przeze mnie dla TVN i TVN24.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

islamizacja wymaga legalizacji pedofilii