NIE DLA PLACU PAWŁA ADAMOWICZA W SZCZECINIE!

in polish •  3 months ago 

Fragmenty audycji w Radiu Szczecin. Zdecydowanie "Nie dla placu Pawła Adamowicza w Szczecinie"‼️ Dlaczego plac pomiędzy Aleją Jana Pawła II ma nosić imię człowieka, który chciał sprowadzać do Polski islamskich migrantów, który był wielkim orędownikiem LGBT, na którym ciążyły poważne zarzuty?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @darties! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 80 posts. Your next target is to reach 90 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Szkoda mi tej osoby (Pawła Adamowicza) jako człowieka i jestem absolutnie zbulwersowany tym, co miało miejsce podczas światełka do nieba. Ale dlaczego ostatnio mamy tendencję do do "uświęcania" ludzi po ich śmierci i nazywania ich imionami ulic.