inwestowanie w Kryptowaluty #SALT #UPDATE

in polish •  2 years ago 

SALT Update: firma działa też jako typowy agent kredytowy i jej przychody pochodzą też z udostępniania własnej infrastruktury pożyczkowej bankom i instytucjom kredytowym. Ich plusem jest opracowana metodologia udzielania pożyczek zabezpieczonych kryptowalutami. I właśnie taka współpraca będzie powodem wzrostu przychodów firmy.

iphine82968158_1280.jpg

Według pewnych źródeł SALT podpisze umowę o współpracy z dużym tradycyjnym pożyczkodawcą w ciągu najbliższych kilu tygodni.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!