Mój udział w "Logo Design Contest @spenceryan"

in polish •  last year 

spencer_ryan_entry_crypaf_pl.jpg

Witam wszystkich w kolejnym wpisie.

Tym razem będzie nieco z innej beczki. Wziąłem udział w konkursie na projekt logo "Logo Design Contest @spenceryan". Więcej informacji o nim możecie znaleźć tutaj.

To mój pierwszy "contest" na Steemicie i zobaczymy co z tego wyjdzie. Cieszy mnie fakt, że takie konkursy mają tutaj miejsce i można robić to w czym jest się dobrym. Nie ukrywam, że liczę na Wasze wsparcie i być może z Waszą pomocą wbije się na "pudło" :) Moje wejścia znajdują się w komentarzach tutaj.

Aktualnie zrobiłem trzy propozycje logotypu w oparciu o wytyczne. Kolorystyka według materiałów dostarczonych przez pomysłodawcę konkursu. Tragedii chyba nie ma. Pozostawiam Waszej ocenie.

1

spencer_ryan_wizual_BW.jpg

spencer_ryan_wizual_COLOR.jpg

spencer_ryan_wizual_TEXTURE.jpg

2

spencer_ryan_v2_mockup_1.jpg

spencer_ryan_v2_mockup_2.jpg

3

spencer_ryan_v3_wizual_BLACK.jpg

spencer_ryan_v3_wizual_COLOR.jpg


Liczę na to, że takich konkursów będzie pojawiało się więcej.
Dzięki za Waszą uwagę.

Pozdrawiam!

@crypaf

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by cyryrypa from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.