Tokeneo dodaje nowe monety i żetony do wymiany.steemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

Giełda Tokeneo dodaje nowe pary żetonów do handlu na swoją platformę.

TEO 1.PNG

Ostatnio giełda rozszerzyła swoją ofertę co do handlu o kolejne monety takie jak Chainlink, Bitcoin SV, Bitcoin CH i Status.
Tokeneo zapowiada że kolejne monety i żetony będą dodawane do platformy. Kolejne pary walutowe dodane do giełdy sprawią że wzrośnie zainteresowanie wśród handlowców i inwestorów a co za tym idzie wzrosną obroty. A jak wzrastają obroty to wszystkim posiadaczom żetonów TEO uśmiech na twarzy się pojawia, bo prowizja będzie większa.
Giełda jak już wiemy dzieli się zyskami z handlu, od każdej monety która jest listowana na platformie, po połowie z posiadaczami żetonów TEO. A więc wiedząc że żetonów TEO jest 100 milionów i zakładając że giełda w jeden dzień zarobiła 1 milion zł to posiadacz 1000 TEO otrzyma 10 zł na swoje konto. I taka kalkulacja odnosi się do każdej monety, żetonu oraz fiatów, którymi obraca się na giełdzie.

TEO 4.PNG

Jeśli jeszcze nie jesteś posiadaczem żetonów TEO, a nie chcesz inwestować w żetony giełdy Tokeneo, to możesz je otrzymać za darmo w wysokości 50 TEO po zarejestrowaniu się na giełdę i procesie weryfikacji.
Link do rejestracji poniżej.

https://market.tokeneo.com/en/ref/494r8afc1

TEO2.PNG

Zbieraj, trzymaj i otrzymuj co dzień prowizje od wszystkich aktywów handlowanych na giełdzie jako posiadacz tokenów TEO.

TEO bonus.PNG

tal.PNG

Pozdrawiam.

Sort:  

Congratulations @coincollecto! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board
Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27143.78
ETH 1869.38
USDT 1.00
SBD 2.12