Ropa - Ile znaczy dla ludzkości i co gdy się wyczerpie?

in polish •  9 months ago

5

Czym jest dla nas ropa? Właśnie... Nie wiemy nawet czym ona jest i co znaczy dla ludzkości. Wydobywamy ją od ponad 150 lat w 2013 jej wydobycie szacowało się na 86 milionów baryłek (baryłka = 159l) dziennie, oczywiście tendencja jest wzrostowa tym bardziej przy dzisiejszym rozwoju techniki. Dla porównania w 1986 było to 60 milionów baryłek.

http://ciekawefbh.pl/ - Strona domowa

Ropa jest jednym z najtańszych i najskuteczniejszych paliw do samochodów, maszyn, fabryk... Także używa się jej do produkcji asfaltu czy innych materiałów syntetycznych.
Miejmy na uwadze, że źródła ropy nie są nieskończone i nie są tak duże jak byśmy sobie wyobrażali. Do tej pory wydobyliśmy na całej planecie trochę ponad 1000 miliardów baryłek ropy, tyle samo ma znajdować się jeszcze pod ziemią lecz to nic przy dzisiejszym zapotrzebowaniu i wydobyciu tego surowca. Czy dożyjemy czasu gdy ropa warta będzie tyle co złoto...

Większość państw dysponuje dużym zapasem ropy naftowej, dla przykładu Stany Zjednoczone mają około 700 milionów baryłek w zapasie. Wydaje się to dużą ilości, jednak wystarczyło by to tylko na kilka tygodni funkcjonowania USA. Czysto hipotetycznie oczywiście, gdyż te zapasy są przetrzymywane tylko w razie kryzysu. By funkcjonowało wojsko czy "ważniejszy" transport.

Ropa jest najważniejszym paliwem występującym w naszej infrastrukturze.
Jest spoiwem dla wszystkich innych gałęzi przemysłu... Nagły jej brak mógłby rozpocząć proces "końca świata", rozwijało by się przestępstwo, czarny rynek a nawet wojny o resztki tegoż surowca. Nie funkcjonowały by szpitale.
Nastąpił by kryzys gospodarczy przez nagły brak ropy akcje przemysłu naftowego byłyby bezwartościowe, bez możliwości przetapiania metalu nie powstawały by pojazdy, budynki, maszyny. Żywności w sklepach jest mało i drożeje do niewyobrażalnych kwot głównie przez upadający transport, niezbędny do przewozu towaru czy pasz dla zwierząt. Wojsko pilnowało by farm i sklepów. Tak wyglądał by nagły kryzys ropy...

Lecz jak jest w rzeczywistości, czy nagły brak ropy jest możliwy? Tu można się tylko domyślać. Jednak w dzisiejszych czasach, największe kraje przygotowują się na takie i wiele innych podobnych kryzysów. Najsampierw z dużym wyprzedzeniem drożały by paliwa i wyroby naftowe, ograniczało by się dostęp fabryk do ropy itp...
Także ludzkość powoli odchodzi od tradycyjnych paliw kopalnianych najczęściej w elektryczność. Powstają elektryczne samochody czy elektrownie nie wymagające węgla, ropy do funkcjonowania (słoneczne, wiatrowe, wodne). I o ile na dzień dzisiejszy te metody nie są zbyt popularne to zapewne wystarczy +/- 10 lat by przynajmniej w połowie wyparły tradycyjne rozwiązania (Głównie odnoszę się do aut elektrycznych).

Warte wspomnienia jest także zjawisko o nazwie Synteza Fischera-Tropscha, które pozwala uzyskać ropę z np. węgla.

http://ciekawefbh.pl/ - Strona domowa

Źródła:
Materiały Filmowe
ziemianarozdrozu.pl
spidersweb.pl
wikipedia.org

Obraz - obrazek

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!