[Inne] Dla wszystkich chemików

in polish •  last year 

Życzę wszystkim chemikom z okazji ich święta zdrowia, szczęścia i jak najmniej sytuacji niebezpiecznych przy pracy z odczynnikami. Wszystkim samotnym życzę, aby w ich życiu pojawiła się chemia.

lab-217043_1280.jpg

Trochę sucharków chemicznych:

 • Jak nazywa się związek dwóch chemików? Związek chemiczny.
 • Dlaczego miś nie rozpuszcza się w benzynie? Bo jest polarny.
  ( @michalx2008x wpadnijcie do miśka)
 • Czy chemicy umierają? Nie oni przestają reagować.
 • Jaki jest skład chemiczny małżeństwa? Mało zasad, dużo kwasów.
  poison-1481596_1280.jpg
 • Na koniec cytat dla przypomnienia:

  Pamiętaj chemiku młody, zlewaj zawsze kwas do wody. ;)

  Zdjęcia:https://pixabay.com

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Przychodzi Pierre Curie do Marii i mówi:

 • Kochanie, ależ dziś promieniejesz!
 • Jestem taka uradowana..
·

Tego jeszcze nie słyszałem :)

Congratulations @chromo! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!