Conversations dostępne za darmo na Androida #minicebuladeals

in #polish4 years ago

Conversations, czyli zdecydowanie najlepszy dostępny w Google Play klient XMPP jest dostępny za darmo przez tydzień (normalnie kosztuje ok. 10zł).
Oczywiście jako, że jest to aplikacja o otwartych źródłach oraz nie wymaga żadnych usług Google, możemy ją pobrać również z F-droida gdzie jest dostępna cały czas bez żadnych opłat. Twórcy pozwalają nam również na stworzenie konta w domenie conversations.im, lecz te jest płatne (jeśli posiadamy konto na innym serwerze, możemy spokojnie z niego korzystać)

Sądze też, że warto byłoby się dorzucić do projektu na bountysource, serwis za pośrednictwem którego autorzy projektu mogą płacić innym osobom za naprawianie rzeczy z którymi mają problem lub dodawanie innych :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35680.66
ETH 2478.53
USDT 1.00
SBD 3.94