Edytory Kodu #2 - Sublime Text 3 - Co polecacie dalej?

in polish •  last year 

A więc idąc radami kolegów ze steemit... mam nadzieję, że nikt się nie obrazi bo jeszcze nic razem nie piliśmy?
przysiadłem się w końcu do Sublime Text 3.. ii no i właśnie. Zanim ocenię go dalej i powiem, że polecam, mam parę pytań z racji iż już jestem duży i nie będę teraz udawał, że wiem wszystko :) A więc mój post jest bardziej pytaniem.

  1. Skąd pobieracie, czy używacie rozszerzeń wtyczek do przyśpieszenia pisania kodu itd?

  2. Czy istnieje tutaj coś takiego jak np w PHP Designer, że po kliknięciu ctrl w nawiasie pokazuje nam definicje funkcji/metody?

  3. Jakich magicznych rzeczy używacie najczęściej? Czyli jaka jest wasza konfiguracja

KV5Ykj.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @c3zar! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!