RE: Marianne i jej "łokieć penisisty", czyli o tym, że miłość jest wszędzie.

You are viewing a single comment's thread from:

Marianne i jej "łokieć penisisty", czyli o tym, że miłość jest wszędzie.

in polish •  6 months ago  (edited)

Zapowiada się fantastyczny filmowo tydzień. Najpierw Szklany Wilk podsuwa mi "Napoleona Wybuchowca", teraz "Irina Palm" od Ciebie. :)

Opisałaś klimat i warstwę psychologiczną (trochę drętwo to wygląda w zapisie, ale mam nadzieję, że wiesz, co mam na myśli) tak, że wiem na 100% - to film dla mnie.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  6 months ago (edited)

Wiem, o co chodzi - myślę, że jak najbardziej może Ci podejść! Jestem bardzo ciekawa Twojego odbioru :)

PS: I dziękuję bardzo ❤️❤️