RE: Czytam sobie #11. Donoszę z biblioteki. Lipiec

You are viewing a single comment's thread from:

Czytam sobie #11. Donoszę z biblioteki. Lipiec

in polish •  last year 

Dzięki za nitkę! Nie znam albo nie pamiętam. Zresztą Gucia i Cezara też czytałam jak całkowitą nowość, a jako dziecko przerabiałam wydania w cienkich zeszytach.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!