RE: Czytam sobie #11. Donoszę z biblioteki. Lipiec

You are viewing a single comment's thread from:

Czytam sobie #11. Donoszę z biblioteki. Lipiec

in polish •  last year 

Heh - a to ci. :) Poczytamy, zobaczymy.
Czytam zwykle jedną powieść na tydzień i staram się trochę przepleść, obłożyć niebeletrystyczną i dziecięcą. 8-10-12 - zależy jaka łączna objętość.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

No dobrze to nie jest ze mną tak źle, bo jedna powieść na tydzień to jakos wyrabiam, tylko z tymi dodatkami jest gorzej :)