RE: UNIA EUROPEJSKA = BRAK WOLNOŚCI SŁOWA, CENZURA INTERNETU

You are viewing a single comment's thread from:

UNIA EUROPEJSKA = BRAK WOLNOŚCI SŁOWA, CENZURA INTERNETU

in polish •  last year 

super mikrofon co za sprzęcik używasz do nagrywania głosu ?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last year (edited)

Mikrofon krawatowy Trust, który jest podłączony do lustrzanki ;)