RE: Byłem na niedzielnej mszy w kościele po 8latach! Recenzja ze spotkania w stylu #swiatblura

You are viewing a single comment's thread from:

Byłem na niedzielnej mszy w kościele po 8latach! Recenzja ze spotkania w stylu #swiatblura

in polish •  last year 

teoretycznie to złe doświadczenia sprawiają ,że jesteśmy silniejsi. jednak jak we wszystkim gdzieś jest granica krytycznego zmęczenia.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

oj tak dlatego warto zajrzeć w głąb siebie, popatrzeć na świat z innej perspektywy, odciąć się od tego co nas ciągnie w dół i skupić się na tym co nas buduje i wzmacnia pchając nas w tą dobrą stronę :) bynajmniej ja tak uważam :D