RE: Karma wraca. To co dajesz, to też do ciebie przyjdzie.

You are viewing a single comment's thread from:

Karma wraca. To co dajesz, to też do ciebie przyjdzie.

in polish •  last year 

teraz będę programował karmę. to tego łap plusa słaby bo słaby ale szczery ;-) ostatnio się wkręciłem w te tematy.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ja już od 2 lat męczę duchowość a rozwój osobisty od prawie 4 ale ciągle czuję się malutki w tych tematach :D

najważniejsze to dążyć do celu.

dokładnie tak @bluro2k17 :)