RE: Steemowa kampania billboardowa #3: Somsiad wziął miliony ze Steemita

You are viewing a single comment's thread from:

Steemowa kampania billboardowa #3: Somsiad wziął miliony ze Steemita

in polish •  last year 

hehehe teraz wszyscy te nosacze. Na początku było to śmieszne. Teraz ?hmmm jakieś takie po prostu pospolite. Jednak pomysł fajny mysz mojego plusa

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!