Relacje z Damaszku Europy #2

in polish •  5 months ago 

Od końca grudnia prowadzę konto na Instagramie, gdzie co jakiś czas wrzucam tzw. relacje. Znikają one po 24 godzinach i jak ktoś je pominie to już do nich nie wróci. Czasem wrzucam tam info o nowym artykule na Steemie. Czasem jakieś ogłoszenia. Jest też kilka fotografii z różnych miejsc zrobionych "mobilnikiem". Poniżej 9 wrzutek z serii "Tarnów. Damaszek Europy".

FB9D7126-12C2-47DB-B059-72F0EDE8E9B3.jpeg

22 kwietnia. Dworzec kolejowy.

47845EDB-0898-498B-B171-8D54230CA682.jpeg

24 kwietnia. Cmentarz wojenny z 1WŚ.

E5D905B4-FECE-4813-B575-BC89A4D5DBCE.jpeg

1 maja. Ratusz.

4DED385B-C073-4A4B-BD6B-E755292EDCEC.jpeg

1 maja. Wielkie Schody.

180BCF07-B455-4016-A269-C5A0E9F2CBD2.jpeg

1 maja. Pałac Sanguszków na Gumniskach.

29D5FD78-3DD2-4EF8-8913-3098CCEE28E6.jpeg

8 maja. Kamienica przy Wałowej.

27958341-A7FB-4B49-B927-F560F972982E.jpeg

15 maja. Świecki ołtarz polowy na Pułaskiego.

CA8951DC-C8AB-469B-A05B-AA307F1CC49F.jpeg

15 maja. Gołębie na osiedlu przy Mościckiego.

508A8D31-A853-47C7-A01A-0BFB27FCB9D5.jpeg

19 maja. Za Katedrą.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @bezkresu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 60 posts. Your next target is to reach 70 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!