Stacja Dyneburg. #1: Wstęp. Żyj i pozwól żyć innym.

in #polish2 years ago

Dyneburg to niemal stutysięczne miasto położone na południowo-wschodniej Łotwie. Dzisiaj jest drugim co do wielkości miastem tego kraju, stolicą regionu o nazwie Łatgalia, w przeszłości zaś był stolicą Inflant Polskich będących północno-wschodnim województwem I Rzeczypospolitej. Ostatecznie został on odłączony wraz z przyległą krainą podczas I rozbioru Polski w 1772 roku i nie powrócił do niej do dnia dzisiejszego. W Inflantach pozostali jednak Polacy którzy żyją tam do dzisiaj, czynnie działają i nie zapominają o swoich korzeniach. I to właśnie im chcę poświęcić ten cykl tekstów.

IMG_20180710_101213.jpg
tablica z rozkładem jazdy pociągów wewnątrz budynku dyneburskiego dworca

W Dyneburgu byłem po raz pierwszy w 2015 roku. Po powrocie długo zastanawiałem się dlaczego my, Polacy z Polski tak mało wiemy o tych terenach pomimo, że nie ma żadnych przeszkód by pojechać tam czy nawet zdobyć podstawowe informacje z książek lub internetu. Słysząc "Kresy" szybko rzucamy skojarzenia typu Wilno, Grodno, Brześć czy Lwów ale nie znamy dawnych Inflant Polskich i Dyneburga. Dlaczego? Odpowiedź pojawia się bardzo szybko już po kilku pierwszych rozmowach z miejscową ludnością. Otóż jest to miejsce mało "medialne", nie ma kłótni o szkoły i język nazw ulic na tabliczkach w miastach zamieszkałych przez Polaków jak na Litwie, awantur w i wokół miejscowego Związku Polaków jak na Białorusi czy zbrojnych prowokacji lub podpalenia polskich placówek jak na Ukrainie. Nie ma wyraźnie zaznaczonych skrajnych emocji które są paliwem dla mediów głównego nurtu i różnego rodzaju populistów którzy w ramach dewizy "dziel i rządź" rozgrywają sprytnie swoją grę. Tutaj jest inaczej. Rzekłbym tak: "Żyj i pozwól żyć innym".

Współczesny Dyneburg i Łatgalia miasto i region leżące na pograniczu czterech współczesnych państw: Łotwy, Litwy, Białorusi i Rosji. Jeszcze 30 lat temu były one jednym Związkiem Radzieckim. Dzisiaj to mozaika około trzydziestu narodowości i grup etnicznych. Jest ona efektem burzliwej historii, przechodzenia tych terenów z rąk do rąk, zmian ekonomicznych i "wędrówki ludów" za czasów wspomnianego ZSRR. Ponad połowa mieszkańców Dyneburga to Rosjanie, dalej kolejno po kilkanaście procent Łotyszy i Polaków, resztę statystyki uzupełniają w mniejszym stopniu pozostali. Wśród takiej mieszanki nic nie jest czarno-białe o czym przekonacie się w kolejnych tekstach. Językiem urzędowym całej Łotwy jest oczywiście łotewski i to on króluje na większości szyldów, tablic z nazwami ulic czy reklam na ulicach Dyneburga. Jednak tylko tam. Na ulicy, w sklepach czy w komunikacji usłyszycie praktycznie tylko język rosyjski, łotewski w niewielkim stopniu a polskiego w zasadzie wcale. Na szczęście żyje on wciąż w niektórych sercach i umysłach, domach, rodzinach, wspólnotach, miejscach czy instytucjach. To on będący wraz z innymi elementem pięknej szkatułki o nazwie "Polskość" pielęgnowanej i odkrywanej przez kolejne pokolenia. Mam nadzieję, że historie moich bohaterów i po części moja będą mostem który przybliży Wam tą ciekawą, wciąż żywą wyspę polskich wartości, tak aby w waszych głowach pozostał fakt, że Kresy to nie tylko dzisiejsza Ukraina, Białoruś czy Litwa ale również Łotwa. I że jest to miejsce warte odwiedzenia, doświadczenia i zobaczenia na własne oczy. To zaledwie niecałe 200 kilometrów od tak popularnego i licznie odwiedzanego przez Polaków Wilna...

Więcej o współczesnej specyfice Dyneburga przeczytacie w artykule Bartosza Chmielewskiego: http://przegladbaltycki.pl/2229,witamy-w-lotewskim-detroit.html

Sort:  

Congratulations @basementdisco! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @basementdisco! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!