Mały giveaway - kod na Steam Resident Evil 2 Remake.

in polish •  7 months ago 

Kto pierwszy ten lepszy.

Tak się składa, że kupiłem sobie wersje pudełkowe Resident Evil 2 Remake na PC i PS4 w przedsprzedaży, oraz wersję cyfrową na Steam (trzeba być walniętym 😂) i teraz nie mam co zrobić z kluczem z wersji "pudełkowej".

Trzeba było najpierw założyć konto na jakimś serwisie (nobox. Pl - czy coś takiego), przepisać kod z pudełka, wtedy dopiero przysyłają Wam kod na Steam.

Kto pierwszy ten lepszy - 3LDN4-L5225-IEJQF
Miłego rozwalania zombiaków 🙂

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I ktoś mnie ubiegł :(
A mogłem wcześniej na Steemit wejść...
Taka okazja mnie ominęła. Nie wiem jak sobie z tym poradzę teraz.

Swoją drogą to nieźle Ci się powodzi, skoro kupujesz zarówno wersje cyfrowe jak i pudełkowe :D

I nawet nie raczył napisać, ani dziękuję, ani spier..... :( XD

Nie powiedziałbym, żeby mi się powodziło :) Po prostu chciałem mieć tę grę na premierę :)

Posted using Partiko Android

Congratulations @bartheek2! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.
You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!