Nie ważne czy małymi czy dużymi krokami, najważniejsze to wziąć się w garść i zacząć działać!

in polish •  2 years ago 

Bo motywacja to podstawa do działania, bez niej nic się nie uda albo uda się byle jak.33.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Mądre słowa, przestań gadać, zacznij działać. Jeśli ci się nie uda to i tak jesteś na + zdobyłeś doświadczenie dzięki, któremu następnym razem Ci się uda. Ja odnalzłem motywacjię w steemit dzięki ludzią którzy komentują i upvotują. Dlatego motywujmy się nawzajem!!!

Od na dupie siedzenia,nic się nie zmienia!

Congratulations @atscrew! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You got a First Vote

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @atscrew! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!