Prawda o medycynie w Polsce i na świecie. Poznajcie Dr. Huberta Czerniaka!steemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

Jeszcze w latach 70 w podręcznikach dla studentów medycyny były o wiele większe normy zapotrzebowania na witaminy, była wiedza o ziołach i medycynie naturalnej. Obecnie firmy farmaceutyczne mają władzę nad służbą zdrowia na świecie.

Wiedza pozwalająca tanio leczyć wiele chorób jest usuwana, by ludzie byli leczeni latami i byli utrzymaniem dla firm farmaceutycznych. Dr Hubert Czerniak walczy o prawdę. Na szczęście ludzie dostrzegają, że mówi prawdę. Oceny pod jego filmami mówią same za siebie. Polecam obejrzeć cały kanał. Oto kilka z jego wystąpień:
Jedną z prawd, jaką ujawnia, jest to, że niski poziom witaminy D3 (z K2) czy witaminy C odpowiada za wiele chorób. System chce, abyśmy chorowali, dlatego starszy przedawkowaniem witamin i podaje bardzo niskie normy dziennego spożycia.

Czy mu wierzycie? Jak dla mnie jest bardziej wiarygodny niż Jerzy Zięba, mimo, że część poglądów mają podobne.

Jeśli uwierzycie w Dr. Huberta Czerniaka opowiedzcie o nim znajomym, którzy jeszcze nie słyszeli. Pozdrawiam

Sort:  

Znamy, znamy i doceniamy.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28131.07
ETH 1794.89
USDT 1.00
SBD 2.81