W labiryncie świata. VII konkurs pl-religia. WYNIKI

in polish •  8 months ago 
Witam Was serdecznie!


Kolejność w VII edycji konkursu "W labiryncie świata" jest następująca:

@marcon za  Zrozumieć Iran - Zaratustrianizm - 6 pkt

@zwora za Relacje Kościół a władza. Jak to wyglądało w średniowieczu? - 6 pkt (w tym jeden punkt za zaproponowanie tematu)

@assayer za Stare i nowe mapy świata (o projekcie @zabrylka) - 4 pkt


Zgodnie z regulaminem konkursu "w przypadku remisu pierwszego miejsca obaj zwycięzcy otrzymują po połowie łącznej kwoty za miejsca 1. i 2." . Oznacza to, że każdemu ze zwycięzców wyśle po 2.5 SBD. Gratuluję!

Jak wszystkie tagi, odczuwamy na pl-religia brak autorów i postów, spowodowany "depresją" w cenach kryptowalut. Mimo to zachęcam do udziału w kolejnej edycji konkursu. Po co pisać posta o religii czy światopoglądzie i zarobić tylko tyle, ile mamy w upvotes - jeśli można planowany temat najpierw zgłosić mi do konkursu i mieć szanse na dodatkowe STEM-y z naszej nagrody, wykonując tę samą pracę? Poza tym być może inni także coś napiszą i zacznie się ciekawa wymiana postów-polemik?

Na zgłoszenia ciekawych propozycji tematów czekam jak zawsze tydzień, do chwili głoszenia nowej edycji. Piszcie tu w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły.

Tyle na dzisiaj :)Grafika stąd

Regulamin konkursu tu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @assayer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard knock out by hardfork

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!