You are viewing a single comment's thread from:

RE: [EN] "Steemit vs. Taxes" by Beata Marek from Cyberlaw.pl - guest entry. [PL] Wpis gościnny Beaty Marek na temat rozliczania dochodów uzyskanych w serwisie Steemit

in #polish3 years ago

Witaj jestem tu nowy proszę się nie śmiać co to znaczy Resteem?

Sort:  

resteem na Steemit to tak jak retweet na twitterze, służy do tego ta ikonka:

Selection_080.png

Resteemując udostępnia się dany wpis dalej, tj. podaje się go swoim followersom, co powoduje zwiększenie zasięgu posta.

Dzięki uczę się cały czas,ale powolutku da się rade

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13294.86
ETH 415.91
USDT 1.00
SBD 1.00