Kalendarium Muzyczne - 31 maja

in polish •  10 months ago

image.png31 maja 1964 roku urodził się Darryl McDaniels, współzałożyciel i wokalista rapowej grupy Run DMCGrupa powstała w 1981 roku w Nowym Jorku, założona przez trzech przyjaciół po ukończeniu katolickiej szkoły średniej. Pierwszy debiutancki album grupy "Run-D.M.C." został wydany w 1984 roku, album był okrzyknięty pierwszym albumem nowej szkoły hip-hopu.

Kolejny studyjny album "King of Rock" wydany w 1985 roku, przyniósł grupie sławę i wpływy w Stanach Zjednoczonych. Sam album cechują ciężkie gitarowe riffy, które słychać w utworach.

Następny album studyjny "Raising Hell" hiphopowego zespołu Run-D.M.C. ukazał się 1986 roku, a promujący go singiel "Walk This Way" który jest coverem rockowego zespołu Aerosmith, okazał się strzałem w dziesiątkę.
Utwór zagrany wspólnie z członkami zespołu Aerosmith, stała się największym hitem Run-D.M.C., nie tylko wśród fanów hip-hopu, ale również wśród miłośników rocka.


RUN-DMC - Walk This Way


Wydarzyło się:


31 maja 1967 roku urodził się Jacek Bończyk, piosenkarz, autor tekstów, scenarzysta i reżyser muzycznyW 1993 roku oficjalnie poinformowano, że Geri Halliwell opuściła zespół Spice Girls.


To zdarzyło się 31 maja, zobacz co się wydarzyło w innych dniach.
Zapraszam na jutro.

 Pomoc - eskarock, rmf.fm oraz wikipedia

image.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by andzi76 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.