(STEEMIT)ZASŁONIĘTE HASŁA 4(1)

in #polish9 months ago (edited)

4(1).gif

ZASŁONIĘTE HASŁA

  • Odczytaj lub odgadnij jako pierwsza osoba zasłonięte hasło z obrazka
  • Można wysłać dowolną ilość komentarzy z odpowiedziami, ale w jednym komentarzu proszę podawać tylko jedno hasło
  • Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę przy podsumowaniu zabawy
  • W kolejnych moich postach będę stopniowo odsłaniał hasło, aż do momentu gdy ktoś je odgadnie
  • Odsłonięta już gdzieś literka może się powtarzać w innym, zasłoniętym miejscu
  • Galeria Sławy: (1)@curiosit (2)@curiosit (3)brak zwycięzcy

Coin Marketplace

STEEM 0.63
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 56951.01
ETH 4603.37
BNB 623.38
SBD 7.17