(STEEMIT)ZASŁONIĘTE HASŁA 3(6)

in #polish10 months ago

3(6).gif

ZASŁONIĘTE HASŁA

  • Odczytaj lub odgadnij jako pierwsza osoba zasłonięte hasło z obrazka
  • Można wysłać dowolną ilość komentarzy z odpowiedziami, ale w jednym komentarzu proszę podawać tylko jedno hasło
  • Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę przy podsumowaniu zabawy
  • W kolejnych moich postach będę stopniowo odsłaniał hasło, aż do momentu gdy ktoś je odgadnie

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49041.34
ETH 4160.98
BNB 547.50
SBD 5.84