You are viewing a single comment's thread from:

RE: To już jest koniec. Podsumowanie finału i ogłoszenie wyników. Konkurs Złap Zachód Słońca Edycja II.

in #polishlast year

Dziękuję bardzo! Organizatorowi @tomii za pomysł, trud pracy i wkład finansowy; wszystkim głosujacym za wysokie głosy, w najśmielszych snach bym nie przypuszczała, że w ogóle znajdę się w finale, a co tu dopiero marzyć o 2 miejscu! Jestem zaszczycona!
A moim towarzyszom na podium, z całego serca gratuluję!!

Posted using Partiko Android

Sort:  

Proszę bardzo i jeszcze raz GRATULUJĘ