Co można trzymać w domu czyli kangury #1

in #polish2 years ago (edited)

Dla niektórych nietypowymi zwierzętami są ptaszniki czy inne stawonogi czy też gady, lecz dla mnie osobiście jest to codzienność. Czy ktoś z was kiedyś zastanawiał się jak to mieć kangura w domu?

Czytaj dalej

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 17961.63
ETH 532.34
SBD 1.19