Co można trzymać w domu czyli kangury #1

in #polish3 years ago (edited)

Dla niektórych nietypowymi zwierzętami są ptaszniki czy inne stawonogi czy też gady, lecz dla mnie osobiście jest to codzienność. Czy ktoś z was kiedyś zastanawiał się jak to mieć kangura w domu?

Czytaj dalej

Coin Marketplace

STEEM 0.44
TRX 0.08
JST 0.058
BTC 48375.83
ETH 4073.04
BNB 541.56
SBD 5.73