Zapraszamy w przyszłym roku 🎶📢✌

in polish •  2 months ago

Tak jak już wam wspominałam, ostatnie dwa dni spędziłam na odbywającym się w moim mieście Festiwalu UP TO DATE (Up2d8 / UTDF) 2018, a wcześniej przez kilka miesięcy towarzyszyłam cudownej tworzącej go ekipie podczas niektórych prac przygotowawczych. A było co robić - imprezy promujące w różnych większych polskich miastach. Nowy soundsystem Pozdro Techno 🎶📢 W tym roku czekały na wszystkich aż 4 sceny i 52 artystów. Do tego strefa gastro, sklepiki, strefa wypoczynku, kino i inne atrakcje. Świetna akcja "Wyślij pocztówkę do Babci". Niesamowity był też sam klimat - tysiące uśmiechniętych, życzliwych i połączonych przez muzykę osób ❤ Piękne, polecam takie przeżycie każdemu. A dla ekipy wielki szacun 👏

Ktokolwiek słyszał? ✅Ktokolwiek był (niekoniecznie w tym roku)? ✅
Niejako w imieniu Organizatorów zapraszam wszystkich za rok. Znając tę ekipę będzie jeszcze lepiej! A że znam festiwal od pierwszej edycji, uwierzcie że wiem co mówię 😉

Dołączam moją mini foto relacje z tego "festynu" 😉 a po lepsze zdjęcia i więcej informacji odsyłam was na oficjalną stronę Internetową UTDF www.uptodate.pl
Facebook
www.facebook.com/UpToDateFestival/
Instagram
@uptodatefestiwal
Snapchat
@utdfest

UP2D8.jpg

Peace Love Unity Respect
AdaZone

📷 @adazone

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @adazone! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!