پروین اعتصامی

in poetwoman •  8 months ago

image
پروین اعتصامی
رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی مشهورترین شاعر زن ایرانی است که در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ در تبریز به دنیا آمد او در۶ سالگی به همراه خانواده از تبریز به تهران مهاجرت کرد و به همین خاطر از کودکی با مشروطه خواهان و چهره های فرهنگی مثل دهخدا و ملک الشعرای بهار آشنا شد .
دیوان پروین اعتصامی شمال ۲۳۸ قطعه شعر می باشد که ۶۵ قطعه آن به صورت مناظره است . اشعار پروین بیشتر در قالب قطعات ادبی است که مضامین اجتماعی با دیده انتقادی به تصویر کشیده است . درون مایه اشعار او بیشتر غنیمت داشتن وقت و فرصتها و نصیحت های اخلاقی ، انتقاد از ظلم وستم به مظلومان و ضعیفان و ناپایداری دنیاست .
پروین در ۱۵ فروردین سال ۱۳۲۰ بر اثر بیماری حصبه در گذشت. روحش شاد

نمونه شعر پروین اعتصامی

محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت

مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست

گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان میروی؟

گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست

گفت: می‌باید تو را تا خانهٔ قاضی برم

گفت: رو صبح آی، قاضی نیمه‌‌شب بیدار نیست

گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم

گفت: والی از کجا در خانه خمار نیست؟

گفت: تا داروغه را گوئیم، در مسجد بخواب

گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان

گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست

گفت: از بهر غرامت، جامه‌ات بیرون کنم

گفت: پوسیدست، جز نقشی ز پود و تار نیست

گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه

گفت: در سر عقل باید، بی‌کلاهی عار نیست

گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بیخود شدی

گفت: ای بیهوده‌گو، حرف کم و بسیار نیست

گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را

گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

بسیار زیبا و دلنشین بود

Saya telah membaca puisi saudara, puisi ini kuat penyajiannya di rima salam kenal @mghufroncholid31 dari Madura Indonesia